Unitat de Suport Lingüístic

La Unitat de Suport Lingüístic, depenent orgànicament del Vicerectorat de Relacions Internacionals, té com a principal funció la realització de traduccions i revisions de documents relacionats amb la projecció internacional de la UMH en general i de la docència i investigació en particular, facilitant especialment la traducció i/o revisió d’articles i documents científics i tècnics.

Sol·licituds

  • Emplenar el Formulari I: nota per encàrrec.
  • Adjuntar el text a traduir /revisar en format Word 97-2003 (només s’acceptarà un text per cada nota per encàrrec. Nombre mínim de paraules 1.000, màxim 10.000. Per a altres extensions, haurà de consultar en la Unitat de Suport Lingüístic).
  • Enviar per correu electrònic ambdós documents a la Unitat de Suport Lingüístic a: apoyolinguistico@umh.es

Signar i enviar per correu intern o escanejat per correu electrònic el Formulari II: imprès d’acceptació, que li serà remès des de la Unitat en els dos dies hàbils següents a la recepció de la Nota per encàrrec.

Terminis

El termini de lliurament estimat de les traduccions o revisions realitzades és de 10 dies hàbils per a traduccions i de 7 dies hàbils per a revisions. En ambdós casos aquest termini començarà a explicar-se des de la recepció en la Unitat de l’Imprès d’Acceptació emplenat i signat pel sol·licitant i el responsable del Centre de despesa.

Tarifes oficials (textos fins a 10.000 paraules):

  • Traducció espanyol-anglès: 0,043 €/paraula.
  • Revisió de textos en engonals: 0,021 €/paraula.

Unitat de suport lingüístic

  • Úrsula Kress Mattis – Traduccions – Aprenentatge d’idiomes – Examen DELE.
  • Paul Nordstrom – Traduccions.

Edificio de Rectorado y Consejo Social – Planta Baja

Universidad Miguel Hernández de Elche

Avenida de la Universidad, s/n – 03202 Elche – ESPAÑA

Teléfono: 966.658.667 – Fax: 966.658.705

E-mail: apoyolinguistico@umh.es

Síguenos en