Memòries

Les memòries d’activitats del Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat són un instrument de compromís de qualitat amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Botón Memoria actividades Curso 2020-21

(4Mb .pdf)

Botó Memòria 2019-20

(5,77Mb .pdf)

Botó Memòria 2018-19

(3,80Mb Castellà .pdf)

Botón Memoria 2017-18

(2,85Mb Castellà .pdf)

Botó Memòria 2016-17

(1,22Mb Castellà .pdf)

Botó Memòria 2015-16

(542Kb Castellà .pdf)

Botó Memòria 2014-15

(6,10Mb Castellà .pdf)