Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat

Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat

Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat

Ubicació
Edifici La Gàl·lia, primera planta
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Avinguda de la Universitat, s/n – 03202 Elx – Espanya
Telèfons: 966 658 683 | 965 222 225
cooperacion@umh.es