Vulcanus 2020-2021

25 de gener 2024

Convocatòria Vulcanus 2020-2021

Es tramitarà a través del Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat i la sol·licitud ha d’incloure els següents documents:

 • Sol·licitud (202Kb Anglés .docx)
 • Curriculum vitae de l’estudiant
 • Carta de motivació (màxim 1 pàgina)
 • Carta de recomanació d’un dels professors de les assignatures més importants
 • Extracte de l’expedient acadèmic (en anglés), segellat per la universitat
 • Sistema de qualificacions de la universitat (en anglés)
 • Certificat d’estar matriculat en la universitat (en anglés)
 • Certificat mèdic (en anglés)
 • En una carpeta separada, fotocòpia de tots els documents anteriors (excepte taula Excel)
 • “Online submission of personal data, through the online link (English form) (only one submission permitted)”
 • Informació dels documents requerits (71Kb Anglés .docx)

El Servei rebrà totes les sol·licituds Vulcanus 2020-2021, les revisarà, i les remetrà al Centre EU-Japó en el seu degut moment.

L’últim dia per a entregar la documentació completa en la Servei de Relacions Internacionals (Ed. La Gàl·lia) per al seu enviament a EU-Japan Centre serà el 13 de gener 2020

A continuació disposes d’informació addicional sobre els documents obligatoris:
Consultar informació addicional (70Kb .doc)