Projectes d’investigació sobre ODS

31 de maig 2024

Aquesta convocatòria té per objecte finançar projectes d’investigació de caràcter internacional per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030 de les Nacions Unides i s’emmarca en la línia d’investigació del PROGRAMA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT que anualment signa la UMH amb la Generalitat Valenciana a través de la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, d’acord amb la seua política per a contribuir a la millora del desenvolupament dels pobles més desfavorits, i el seu compromís d’alinear-se amb les estratègies nacionals i globals en la política i programes de cooperació al desenvolupament prenent com a referència l’Agenda 2030.

CONVOCATÒRIES ACTUALS

Programa de Cooperació al Desenvolupament UMH-Generalitat Valenciana 2022


CONVOCATÒRIES ANTERIORS

Programa de Cooperació al Desenvolupament UMH-Generalitat Valenciana 2021


Programa de Cooperació al Desenvolupament UMH-Generalitat Valenciana 2020


Programa de Cooperació al Desenvolupament UMH-Generalitat Valenciana 2019


Programa de Cooperació al Desenvolupament UMH-Generalitat Valenciana 2018

UMH logoGeneralitat Valenciana logoODS Projectes d'investigació logo