Lingua-Exàmens oficials

1 de desembre 2023

ACLES logo Exámenes oficiales L’examen CERTACLES d’acreditació lingüística de la Universitat Miguel Hernández és una prova que s’adapta al model establit per la Associació de Centres de Llengua en l’Ensenyament Superior (ACLES), filial de la Confederació Europea de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (CERCLES) que agrupa més de 300 universitats de 27 països europeus.