This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

ERASMUS+ Pràctiques 2020/2021

Logo Erasmus+ Pràctiques logoLogo projectes cofinançats pel programa Erasmus+ Pràctiques de la Unió Europea


Convocatòria 2020/2021

1a CONVOCATÒRIA

NOVETAT (29/03/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu d’ajudes assignades de la 1a convocatòria Erasmus+ Pràctiques 2020/2021.

Pots consultar el llistat definitiu d’ajudes assignades Erasmus Práctica (1Mb .pdf)

(23/03/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat provisional d’ajudes assignades de la 1a convocatòria Erasmus+ Pràctiques 2020/2021.

Pots consultar el llistat a continuació:

Consultar llistat provisional sol·licituds admeses i excloses i llistat provisional d’ajudes assignades

Les persones interessades a presentar al·legacions poden fer-ho fins al 8 d’abril de 2021 a través de la seu electrònica de la UMH, el Registre General, Auxiliars dels campus.


Anterior (16/02/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses, pendents d’esmenar i provisionalment excloses de la 1a convocatòria Erasmus+ Pràctiques 2020/2021. Pots consultar el llistat a continuació:

Consultar llistat provisional sol·licituds (416kb .pdf)

Aquelles persones que desitgen presentar al·legacions o esmenar la seua sol·licitud tenen fins al 2 de març de 2021 per a fer-ho, a través de la seu electrònica de la UMH, Registre General o en els Auxiliars de cada campus.


Anterior (18/01/21): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la 1a convocatòria Erasmus+ Pràctiques 2020/2021. Aquestes ajudes permeten a estudiants de titulacions oficials de la UMH realitzar un període de pràctiques en qualsevol organització, pública o privada, dels països participants. Els interessats hauran de realitzar la sol·licitud de manera en línia i presentar-la, al costat de la resta de la documentació, a través de Registre General, Auxiliars o Universitats.

Pots consultar les bases de la convocatòria, els criteris de concessió i procediment de sol·licitud en aquest a continuació (409Kb .pdf)

Pots consultar l’extracte del DOGV a continuació:

Consultar extracte del DOGV (192kb .pdf)

La duració de les pràctiques no ha de ser inferior a 2 mesos ni superior a 12 mesos per cicle d’estudis (entenent-se com a cicle d’estudis: grau, màster i doctorat) havent d’acabar obligatòriament amb data màxima el 30 de setembre de 2021.

La sol·licitud es realitzarà EN LÍNIA, a través de l’accés personalitzat dels estudiants (a través de la ruta: Aplicacions/Estudis/Informació acadèmica/en la part de baix, on posa ‘Programes d’Intercanvi’, se selecciona l’opció Erasmus+ Pràctiques).

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 8 de febrer.

La documentació a aportar serà la següent:

  1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo i signar-lo).
  2. Certificat d’acceptació de l’empresa.
  3. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.
  4. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
  5. Curriculum vitae
  6. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes.
  7. Learning Agreement for Traineeship signat pel sol·licitant i l’empresa d’acolliment: model de l’Annex II: Agreement-Erasmus-Pràctiques 2020-2021 (301Kb anglés .docx)

Tota la documentació que haja d’aportar-se es presentarà a través del Registre General de la UMH, dels Auxiliars dels CEGECAS o la seu electrònica.