ERASMUS+ formació: Setmanes internacionals

19 de juny 2023

UMH Setmanes internacionals IV 2023 wallpaper
Nota informativa: les estades formatives no es limiten als cursos i esdeveniments formatius que apareixen a continuació: staffmobility.eu/staff-week-search

Un PDI pot organitzar-se la seua pròpia activitat formativa. Per exemple, pot realitzar una estada en una universitat europea per a aprendre unes certes tècniques que són importants per a la seua activitat professional, i que voldria aplicar en la UMH. Un PAS pot realitzar una estada en una universitat/institució europea que és pionera en l’activitat que realitza dins del seu servei, i de la qual volguera aprendre com gestionen els seus programes per a posteriorment aplicar en la UMH els coneixements adquirits.

En tots dos casos, tant el PAS com el PDI poden, directament o amb el suport de la ORI, contactar amb la universitat en qüestió per a consultar si acceptarien la proposta d’estada i podrien organitzar un programa formatiu.

Si tenen qualsevol dubte sobre el tipus d’estada formativa que es pot realitzar, o volen ajuda per a posar-se en contacte amb una universitat/institució de destí, per favor pose’s en contacte amb el Vicerector Adjunt de Relacions Internacionals per a accions d’internacionalització, a través de l’adreça